منوی دسته بندی
طراحی کارت ویزیت

کارت کسب و کار

کارت ویزیت تعریف: کارت کوچکی که یک شخص را در ارتباط با تجارت خود شناسایی می کند که به مشتری داده می شود.یک کارت ویزیت خوب باید تصویر کلی کسب…