منوی دسته بندی
چاپ دیجیتال و چاپ افست

تفاوت چاپ افست با چاپ دیجیتال چیست؟

تفاوت چاپ افست با چاپ دیجیتال دانلود PDF   چاپ افست سنتی بر روی دستگاه چاپ با استفاده از صفحات چاپ و جوهر مرطوب تولید می شود. تولید این نوع…