منوی دسته بندی

نحوه چاپ روی لیوان

استفاده از لیوان های چاپی امروزه به سرعت در حال افزایش است. تقاضای چاپ عکس روی لیوان به مناسبت های مختلف مانند هدایای تولد، سالگرد ازدواج و… بسیار زیاد شده…